x

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

2000 GRUPLU PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIMI

KURA ÇEKİM İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, Noter tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanacak olan ASIL ve YEDEK adayları tespit etmek amacıyla ;

DÜZELTME: Zonguldak 1500 işçi alımı için; 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1.Noteri tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimine katılacak Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü başvuru listesi 05.10.2023 tarihinde kurumumuz web sitesinde yayınlanmıştır.

Ancak Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 13.10.2023 tarihli yazılarında, “Gönderilen nihai listelerin tekrar incelenmesi sonucunda listenin 10502. Sırasındaki 99***** kimlik numaralı Gholam MORADI’nın, 09.08.2009 tarih ve 27314  Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru şartların taşımadığı tespit edildiğinden, ilgili kişi nihai listeden çıkarılmış olup 10502 nolu satır boş olacak şekilde oluşturulan yeni nihai liste excel olarak ekte gönderilmiştir. İş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması, ilgilinin noter kurasına dahil edilmemesi gerekmektedir.” denilerek yeniden düzenlenen kuraya esas nihai excel liste Kurumumuza gönderilmiştir.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 13.10.2023 tarihli yazıları ile Kurumumuza gönderilen kuraya esas nihai liste için TIKLAYINIZ.

YENİ: Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacaktır.

Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 16.10.2023 tarihli yazıları ile “İlgide (a) talebinize istinaden oluşturulan ilana ilişkin başvuru listesi ilgi (b) yazımızla gönderilmiştir. Kuraya esas başvuru listesi Excel formatında yeniden hazırlanarak yazımız ekinde gönderilmiştir.” denilmiştir.

Gönderilen liste için TIKLAYINIZ.

YENİ: Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacaktır.

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 16.10.2023 tarihli yazılarında “İlgi yazınızdaki 100 kişilik işçi talebiniz 25.09.2023 tarihinden itibaren 5 günlük süreyle Kurum internet sayfasında ve Kurum panosunda ilan edilmiş olup, 913 kişi başvuru yapmış, başvuru yapanların listesi yazımız ekinde .xlsx (Excel) formatında gönderilmiştir.” denilmiştir.

Gönderilen liste için TIKLAYINIZ.

NOT: Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Elektronik kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda  “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarını almaları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklardır.

İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını alamayan, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların  yerine YEDEK listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağrılıp hastaneye sevk edileceklerdir.

 

             Bu ilan, yönetmelik hükümlerine göre tebligat niteliğinde olup işçi adaylarına ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

             İlanen duyurulur.

WordPress PopUp Plugin