x

Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde 73 kişinin 2021/2 KPSS yerleştirmesi ile Kurumumuza yerleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı Kamu E-Uygulama web sitesinde yayınlanan listeden anlaşılmıştır. Kurumumuza yerleştirilen adaylar gönderilecek davet mektubunun kendilerine ulaşmasını beklemeden aşağıda belirtilen evraklarla 17/01/2022 mesai bitimine kadar Kurumumuza müracaat edebilirler.

 

Ancak, Kurumumuzun yeraltı ve yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi,  Maden Teknikeri ve Harita Teknikeri olarak yerleştirilen teknik elemanlar için sağlık kurulu raporu zorunlu olup, yalnızca ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDEN alınan sağlık kurulu raporları geçerlidir. Rapor alma süresi 2-3 gün sürmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

 

1 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC. numaralı)

2 – Diploma (E-Devlet çıktısı)

3 – 4 Resim (Son 6 ay itibariyle)

4 – Varsa SGK’ya tabi çalışılan sürelere ait hizmetlerin belgesi

5 – Lise Diploması (4 yıl veya hazırlık + 3 yıl olanlar için)

6 – 2021/2 KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

7 – Sağlık Kurulu Raporu (Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi,  Maden Teknikeri ve Harita Teknikerleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden)

8 – Askerlik ile ilişiği bulunup bulunmadığına dair belge

 

Ayrıntılı Bilgi  :

TTK Personel Daire Başkanlığı

Atamalar ve Performans Yönetimi Şefliği

Tel: 0 (372) 259 43 22 – 259 43 18