x

2021/2 KPSS Merkezi Yerleştirmesi ile Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Mühendis, Tekniker, Memur  ve Sağlık Memuru olarak yerleştirilenlerden Sağlık Kurulu Raporu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması  sonuçlanan  adayların görev yerlerine atanmaları Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli kararı ile uygun görülmüştür.

Atanmaya esas bilgi ve belgelerini tamamlayan adaylar  14 Mart 2022  tarihine kadar Kurumumuz Personel Daire Başkanlığına başvurarak atandıkları birimlere gönderilecektir.