x

İşletme ve kuruluşların doğaya karşı duyarlılıklarını belgeleyen TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların engellenmesini amaçlamaktadır. Bu standartlar çerçevesinde faaliyet gösteren kurumlara verilen sertifika, ilgili kurumların çevresel etkilerini en aza indirdiğinin de bir göstergesi olarak kabul görüyor.

Kurumumuz, Genel Müdürlük ve bağlı merkez birimlerinde çevre bilincinin artırılması ve atık dönüşümünün teşvik edilmesi konularında yapılan çalışmalar sonucunda, ulusal ve uluslararası çapta saygınlığı olan TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni almıştır.

Söz konusu Belge, Genel Müdürümüze takdim edilmiş olup faaliyetleri yürüten Çevre Başmühendisliği personeline de teşekkür belgeleri verilmiştir.