x

Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde 16 kişinin 2022/1 KPSS yerleştirmesi ile Kurumumuza yerleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı Kamu E-Uygulama web sitesinde yayınlanan listeden anlaşılmıştır. Kurumumuza yerleştirilen adaylar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 12/08/2022 mesai bitimine kadar Kurumumuza müracaat edebilirler.

Ancak, Kurumumuzun yeraltı ve yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere sadece Maden Mühendisi, Makine Mühendisi ve Harita Teknikeri olarak yerleştirilen teknik elemanlar için sağlık kurulu raporu zorunlu olup, yalnızca ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDEN alınan sağlık kurulu raporları geçerlidir. Kurumumuza diğer unvanlar ile atanan elemanlar sağlık kurulu raporu almayacaktır.  Rapor alma süresi 2-3 gün sürmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

 

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Diploma (E-Devlet çıktısı)

3- 4 Resim (Son 6 ay itibariyle biyometrik)

4- Varsa SGK’ya tabi çalışılan sürelere ait hizmetlerin belgesi

5- Lise Diploması (Lisede hazırlık okuyanlar için)

6- 2022/1 KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

7- Sağlık Kurulu Raporu (Maden Mühendisi, Makine Mühendisi ve Harita Teknikerleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden) diğer atanan elemanlar sağlık kurulu raporu almayacaktır.

8- Askerlik ile ilişiği bulunup bulunmadığına dair belge

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi  :

TTK Personel Daire Başkanlığı

Atamalar ve Performans Yönetimi Şefliği

Tel: 0 (372) 259 43 22 – 259 43 18