x

Kurumumuza 2023/1 KPSS Merkezi yerleştirmesinde  Mühendis, Tekniker, Memur, Anbar Memuru ve Sağlık Memuru olarak yerleştirilen elemanların atanma süreçleri içerisinde istenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerince yapılan arşiv araştırmaları sonucunda kurumumuza intikal eden 97 kişinin evrakları üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde ihtiyaç duyulan birimlere açıktan atanmaları, Yönetim Kurulumuzun 18/10/2023 tarih ve 20/300 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Atanma Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Duyurumuz tebliğ niteliğinde olup, herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir.

Genel Müdürlük ve Müesseselerimize açıktan atananların 19/10/2023 –  03/11/2023 tarihine kadar isimlerinin yazılı olduğu işyerlerine gelerek görevlerine başlamaları gerekmektedir.

Not: Genel Müdürlük birimlerine açıktan atanan personeller atandıkları işyeri birim amirliklerine,  Müesseselerimiz işyerlerine açıktan atananlar ise atandıkları Müesseselerin Personel Şube Müdürlüklerine başvurarak görevlerine başlayacaklardır.

Ayrıntılı Bilgi  :

TTK Personel Daire Başkanlığı

Memur ve Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü

Atamalar ve Performans Yönetimi Şefliği

Tel: 0 (372) 662 1260 – 1261

WordPress PopUp Plugin