x

ALSZ istasyonumuz ilk kez sertifikayı 1976 yılında MS 01/ 76 no ile Mutlu firmasının “Akülü Madenci Baş Lambası” cihazına vermiş ve böylece ALSz sertifikalı cihaz imalatı Türkiye’de ilk kez başlamıştır. ALSz Test İstasyonunda, TTK ve kablo imalatçılarının sertifika-imal lisansı kontrolleri Maden ve Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak İşçi sağlığı ve İşgüvenliği Tedbirleri hk. Tüzük 35. maddesi gereği TTK nın dinamit ateşleme manyetolarının aylık ALSz kontrolü; aynı tüzüğün 291. Maddesi gereği; halen kullanılmakta olan ALSz cihazlarının özelliklerinin kaybedip kaybetmedikleri açısından kontrolü; muhtelif firmaların bilgi isteklerine cevap verme gibi kontrol ve danışmanlık işlemleri yapılmaktadır.ALSz Test İstasyonu bir üretim birimi değil, bir hizmet (mühendislik) birimidir. Bu hizmetin verilebilmesi ise talep edilmesine bağlıdır.ALSz Test İstasyonu sadece TTK için kurulmamıştır. Ex-proof  cihaz üreten ve kullanan tüm Türkiye Sanayii için kurulmuştur. Bugüne kadar verdiği hizmetlerin %15 e yakını TTK ya % 85 i ise TTK dışı sanayi kuruluşlarına verilmiştir.

 

E devlet Kapısından Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlere erişmek için tıklayınız.

ALSZ Test istasyonunun web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız.