x

TTK Kurumumuz, kömür madenciliğinde kullanılan makine-donatımı ile iş yeri koşulları ve iş güvenliği konularında, dünyada uygulana gelen standart ve yönetmeliklere uyum konusunda, kendi bünyesinde gerekli altyapıyı kurmuş ve talep halinde üçüncü şahıslara da hizmet vermektedir.
Bu çerçevede,
– Üretim sırası ve sonrasına konu taşkömürü ile çeşitli malzeme ve gıdaların test ve analizleri “Kömür ve Malzeme Laboratuarında”,
– Taşkömürü üretim sürecinde kullanılan makine-teçhizat donanımının yer altı koşullarına uygunluğuna yönelik test ve analizleri “Alevsızdırmaz Test İstasyonu Laboratuarlarında”,
– Üretim sırasındaki iş güvenliğine yönelik test ve analizleri “Maske Test, Gaz ve Toz Laboratuarında”,gerçekleştirilmektedir.
Kömür, Malzeme ve Gıda Laboratuarları: Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığına bağlı Laboratuar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bu laboratuarlarda Kurumun ana hedeflerine ve çalışmalarına uygun olarak ürettiği ve tükettiği her çeşit malzemenin kimyasal analiz ve fiziksel testlerle niteliklerini belirlemeye yönelik işlemler yapılmaktadır.
Hizmet tarifesi için tıklayın.
Maske Test, Gaz ve Toz Laboratuarı: İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı Ar-Ge Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan laboratuarda gerçekleştirilen test ve analizler ile yer altı-yerüstü çevre koşullarının ölçümleri tesbit edilmekte, çalışanlara yönelik koruyucu malzemeler belirlenmekte, malzemelerin seçiminde standartlara uygunluk ölçümleri yapılmaktadır.
Hizmet tarifesi için tıklayın.
Kömür Analizi Talep Formu için tıklayın.
Malzeme Analizi Talep Formu için tıklayın.
Alev Sızdırmazlık Test İstasyonu: Makine, teçhizat ve donanımının yeraltı koşullarına uygunluğuna yönelik test ve analizler yapılmaktadır.
Alev Sızdırmazlık müracaat belgeleri için tıklayınız.