x

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

2000 GRUPLU  PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİSİ ALIMI BARTIN İLİ

KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, Noter tarafından yapılan kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanacak  ASİL ve YEDEK adayları tespit etmek amacıyla ;

Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılan kura çekimi sonuçlarından;

ASİL ve YEDEK listesi için TIKLAYINIZ.

Kuradan çıkan Asil aday sırasına göre;

1-200 (200 dahil) arası adaylar 30 Ekim 2023 tarihinde,

201-400                arası adaylar  31 Ekim 2023 tarihinde,

Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

  • Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
  • En son bitirdiği okul diploması ve fotokopisi
  • 4 adet vesikalık resim
  • İkametgâh belgesi
  • Nüfus kayıt örneği
  • Varsa askerlik terhis belgesi (fotokopi)
  • Varsa Sigorta sicil numarası ve Başlangıç tarihi (Gün, Ay, Yıl) (Fotokopi)

        NOT: Belgelerin şeffaf dosya içerisinde getirilmesi gerekmekte olup adaylar belge getirme sırasına göre hastaneye sevk edilecektir.

        NOT: Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Elektronik kura çekimi sonucunda ASİL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda  Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarını almaları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklardır.

İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını, “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” olarak alamayan, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların yerine YEDEK listesinin ilk sırasındaki (401’den itibaren) kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağrılıp hastaneye sevk edileceklerdir.

        Bu ilan, yönetmelik hükümlerine göre tebligat niteliğinde olup, işçi adaylarına ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

        İlanen duyurulur.

WordPress PopUp Plugin