x

Sn. Kazım EROĞLU, 1959 yılında Trabzon ilinin Yomra ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. İş hayatına, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi İncirharmanı İşletme Müdürlüğünde Ocak Mühendisi olarak başlayan Sayın EROĞLU sırasıyla;

1996 yılında Kozlu APK Şube Müdürlüğünde AR-GE Başmühendisi, 1997 yılında Kozlu İncirharmanı İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü, 1998 yılında Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde Müessesse Müdür Yardımcısı, 2000 yılında Fen Tetkik ve Verimlilik Daire Başkanlığında Başuzman, 2004 -2017 yılları arasında Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesinde Müessese Müdürü olarak görev yapmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19 Nisan 2017 tarihli ve 907 sayılı olurlarıyla Kurumumuz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine vekâleten, 29 Ocak 2018 tarihinde Kurumumuz Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine asaleten atanmıştır.

Genel Müdürlük yaptığı dönemde yapılan birçok çalışmaya ek olarak daha verimli ve daha güvenli bir çalışma ortamı amacıyla 2013 yılından itibaren uygulamaya başlanmış olan mekanize sistemlerin havza çapında yaygınlaştırılması, yerli ve milli sanayi hamlesi kapsamında üniversite ile işbirliğine gidilerek maden makinelerinin yerlileştirilmesi çalışmaları, koklaşır özelliğe sahip Zonguldak Taşkömürü Havzası kömürlerinin katma değerinin artırılması amacıyla havzamızda bulunan kömürlerin koklaştırılarak demir çelik sanayisine sunulması için Kok Fabrikası Tesisi ve diğer yan tesislerin kurulmasının planlanması ve ön fizibilite çalışmalarının tamamlanması gibi önemli projelere imza atmıştır.

Sn. Kazım EROĞLU 05.05.2023 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ Kuruma yaptığı katkıları nedeniyle kendisine plaket takdim etmiştir. Türkiye Taşkömürü Kurumu ailesi olarak kendisine yaptığı değerli çalışmaları nedeniyle teşekkür eder, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar dileriz.