x

DUYURU-6 (19/08/2021)

TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesini teminen yazılı ve sözlü sınavlar yapılmış olup  sınav sonuçları ekte  açıklanmıştır.

İlgililere duyurulur.

SINAV KURULU


DUYURU – 5 (09/08/2021)

TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesini teminen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince 27 Mart 2021 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları daha önce  açıklanmıştır.

Bu defa, anılan Yönetmelik hükümleri gereğince Görevde Yükselme sözlü sınavları 18/08/2021 Çarşamba günü saat 09:00’da Yayla Misafirhanesinde yapılacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ve ilgililere duyurulur.

SINAV KURULU

Sözlü sınava girmeye haz kazananlar için TIKLAYINIZ.


DUYURU – 4 (29/03/2021)

TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesini teminen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince 27 Mart 2021 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçları ekte açıklanmıştır.

Görevde yükselme sözlü sınavlarının yeri, tarihi, saati ve sınavlar hakkındaki tüm duyurular Kurumumuzun Web Sitesinde daha sonra ilan edilecektir.

SINAV KURULU

Ekler:

Yazılı Sınav Sonuçları için TIKLAYINIZ.


   DUYURU-3-  (03/03/2021)

                TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesini teminen yapılacak olan Şube Müdürü yazılı sınavları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde 27/03/2021 tarihi Cumartesi günü saat 09:30-12:30 saatleri arasında yapılacak olup sınava girecek adayların hangi dersliklerde sınava gireceği ve sınavda uyulacak kurallar ekte açıklanmıştır.

Ancak, Covid-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda yazılı sınav 29/03/2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ayrıca 27/03/2021 tarihinde yapılacak sınava girecek adaylardan;

-Kesin Covid-19 tanısı olan adaylar,

-Kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar,

-Kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar,

-Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olan adaylar

Sınavı yapacak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan Yedek Sınav Binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

Bu durumdaki adaylar mağdur duruma düşmemeleri için, yukarıda belirtilen rahatsızlıkların olması durumunda sınavın yapılacağı tarihten önce hastalıklarını ayrıntılı olarak anlatan dilekçeyi ve belgelerini aşağıdaki irtibat e-mail adreslerine ve telefon numaralarına bilgi vermeleri gerekmektedir.

Adaylara önemle duyulur..!       SINAV KURULU.

EKLER


DUYURU-2-

                TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesini teminen yapılacak olan Şube Müdürü yazılı sınavlarına katılmak için başvuruda bulunan ve başvurularının değerlendirilmesi neticesinde Şube Müdürü kadrosu için yapılacak yazılı sınavlara girmeye hak kazananların listesi ektedir.

Yazılı sınav Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yapılacak olup, Covid-19 pandemi genelgesi doğrultusunda 2021 Mart ayında yapılacak olan yazılı sınavın tarihi ve saati daha sonra açıklanacaktır.

SINAV KURULU

EKLER


DUYURU-1-

Kurumumuzda, Ek-1 de belirtilen boş Şube Müdürü kadrolarına TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda atamalar yapılacaktır.

Buna göre;

  • Duyuru; 11/01/2021 Pazartesi günü başlayarak, 09/02/2021 Salı günü sona erecektir.
  • Başvurular 10/02/2021 Çarşamba günü başlayarak, 16/02/2021 Salı günü saat 17:00’da sona erecektir.
  • Yazılı Sınava başvuracak adaylar resimli başvuru formunu Genel Müdürlükte Personel Daire Başkanlığından, Müesseselerde ise Personel Şube Müdürlüklerinden temin edebileceklerdir.
  • Adaylar başvuru formlarını noksansız ve iki nüsha halinde doldurduktan sonra fiilen görev yaptıkları birimlere teslim edecekler, Genel Müdürlük Birimleri başvuru formuna, başvuru tarihi ve sayısını vererek bir nüshasını adaya diğer nüshasını da adayların başvuru formları ile eklerine dair tanzim edecekleri listelerle beraber son başvuru tarihi olan 16/02/2021 Salı günü saat 17:00’ye kadar Personel Daire Başkanlığına bir yazı ekinde göndereceklerdir. Müesseselerde ise yine aynı şekilde başvuru belgeleri doldurularak birimlerine teslim edecekler, birimler Müesseselerin Personel Şube Müdürlüklerine gönderecek olup, adayların başvuru formları ve eklerinin tanzim edecekleri liste ile birlikte bir yazı ekinde taranarak öncelikle Belgenet ile son başvuru tarihi olan 16/02/2021 Salı günü saat 17:00 ’ye kadar Personel Daire Başkanlığında olacak şekilde göndereceklerdir.
  • Müraacat tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru formu kabul edilmeyecek olup, birimlerce ve Müesseselerce ek olarak gönderilmeyecektir.
  • Adaylar, ilan edilen boş kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edecek, birden fazla müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da değerlendirilmeyecektir. Yazılı sınavda adaylara ortak sınav konularından 40 branş alan konularından 60 olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.
  • Adaylar ilan edilen boş kadroların karşılarında yer alan ‘’Yönetmelik hükümleri dışında görevin niteliği hakkında branş ile ilgili açıklamalar’’ bölümündeki açıklamalara göre talepte bulunacaklar, bu şartlara uymayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuruların incelenmesi neticesinde sınava girmeye hak kazanan adaylar Personel Daire Başkanlığınca, yazılı olarak görev yaptıkları birimlerine bildirilecek ve birim amirlerince ilgili personele imza karşılığında duyurulması sağlanacaktır.
  • Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarının yeri, tarihi, saati ve sınavlar hakkındaki tüm duyurular Kurumumuzun Web Sitesinde ilan tarihi itibariyle yer alacaktır.

SINAV KURULU

EKLER