x
Kurumumuza Staj yapmak için başvuru yapacak adayların einsan.gov.tr      https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını bildirmeleri gerekmektedir...
  Bazı basın yayın organlarında yer alan “Eksi kotlarda yüksek metan gazı” ve “2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu” içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay..
  Kurumumuz yeraltı madencilik sektöründe kayaçlarda, kazı yerlerinde, tahkimat aralarında ve tavanda oluşan boşluk ve aralıkları doldurmak, kömür pasajlarında kömür yüzeylerini izole etmek, kendiliğinden yanmayı önlemek ve yangın barajlarının sızdırmazlığını..
Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde 16 kişinin 2022/1 KPSS yerleştirmesi ile Kurumumuza yerleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı Kamu E-Uygulama web..
DUYURU – 11 (08.03.2022) 30 NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI YEDEK ADAY ÇAĞRILMASI (2021) Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere işe alınacak olan toplam 30..
2021/2 KPSS Merkezi Yerleştirmesi ile Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Mühendis, Tekniker, Memur  ve Sağlık Memuru olarak yerleştirilenlerden Sağlık Kurulu Raporu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması  sonuçlanan  adayların görev..
DUYURU -15 (18.02.2022) Kurumumuzda, TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre; Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde boş bulunan Başmühendis, Şef ve Teknik Şef pozisyonlarına atama yapılabilmesini teminen yapılan..
Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde 73 kişinin 2021/2 KPSS yerleştirmesi ile Kurumumuza yerleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı Kamu E-Uygulama web..
Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 5 sanatta toplam 30 nitelikli işçi alımı yapılacaktır. Alınacak olan bu işçiler, Yönetmelik hükümlerine göre Kura Çekimi..
DUYURU-6 (19/08/2021) TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlük ve Müesseselerimizde boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesini teminen yazılı ve sözlü sınavlar yapılmış olup  sınav..