x

a)Araç ve ekipman kiralama hizmeti
Kara vasıtası kiralama
Deniz vasıtası kiralama

b)Ardiye Hizmetleri
Kapalı depo kullanma
Açık arazi kullanma

c)Atık Alım Hizmeti

ç)Barınma Hizmeti

d)Boşaltma Hizmeti

e)İşgaliye

f)Kılavuzluk Hizmeti

g)Palamar Hizmeti
Halat taşıma hizmeti
Römorkör halatı kullanma

ğ)Römorkörcülük Hizmeti

h)Tartım Hizmeti (DBA)
Kantar Hizmeti

ı)Terminal Hizmeti

i)Yakıt, Yağ ve Su İkmali hizmeti

j)Yükleme Hizmeti


TTK ZONGULDAK LİMANI KILAVUZLUK  VE  RÖMORKÖRCÜLÜK  HİZMETLERİ  TARİFESİ
( Kılavuzluk hizmeti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığından uygulanan Pilotaj Ücret Tarifesi )
PİLOTAJ $ / HİZMET BAŞINA
GRT KABOTAJ HATTINDA                ÇALIŞAN GEMİLER TRANSİT YÜK, TURİST, CAR CARRIER  RO-RO GEMİLERİ KONTEYNER GEMİRLERİ DİĞER YÜK GEMİLERİ
(60+22) (100+40) (135+60) (165+70)
501 – 1000 60 100 135 165
1001 – 2000 82 140 195 235
2001 – 3000 104 180 255 305
3001 – 4000 126 220 315 375
4001 – 5000 148 260 375 445
RÖMORKAJ $ / HİZMET BAŞINA
GRT KABOTAJ HATTINDA                ÇALIŞAN GEMİLER TRANSİT YÜK, TURİST, CAR CARRIER RO-RO GEMİLERİ KONTEYNER GEMİRLERİ DİĞER YÜK GEMİLERİ
( 81 + 17 ) ( 155 + 27 ) (125+55) (255 + 48 )
0 – 1000 81 155 215 255
1001 – 2000 98 182 256 255
2001 – 3000 115 209 297 255
3001 – 4000 132 236 338 303
4001 – 5000 149 263 379 351
PALAMAR $ / (Bağlama + Çözme) BARINMA  $ / Gün
                                     GRT KABOTAJ HATTINDA                                         ÇALIŞAN GEMİLER DİĞER TÜM GEMİLERİ KABOTAŞ HATTINDA                                         ÇALIŞAN GEMİLER DİĞER TÜM GEMİLERİ
( 14 + 7 ) ( 27 + 14 ) ( 5 + 5 ) ( 10 + 10 )
0 – 1000 14 27 5 10
1001 – 2000 21 41 10 20
2001 – 3000 28 55 15 30
3001 – 4000 35 69 20 40
4001 – 5000 42 83 25 50
* YILBAŞI İLE DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARI İÇEREN RESMİ TATİL GÜNLERİNDE KILAVUZLUK VE
   RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ % 50 ZAMLI OLARAK UYGULANMAKTADIR.
* RÖMORKÖR HİZMETİNE TABİ OLMAYAN GEMİLERE MORİNBOT HİZMETİ VERİLMESİ HALİNDE
   HİZMET BAŞINA  70 USD , SERVİS BOTUNUN PİLOTAJ HİZMETİ DIŞINDA KULLANILMASI HALİNDE
   HİZMET BAŞINA 80 USD ( Bu ücret geminin liman dışında demirde olduğu mesafeye göre her 0,5 mil’ de artmaktadır. ) ALINIR.
* GEMİ MANEVRASINDA RÖMORKÖR HALATININ KULLANILMASI  HALİNDE  HİZMET BAŞINA 50 USD ALINIR

TTK ZONGULDAK LİMANI  YÜKLEME – BOŞALTMA HİZMETLERİ TARİFESİ
EŞYANIN CİNSİ TTK TARAFINDAN YAPILMASI DURUMUNDA TTK ‘na ÖDENECEK ÜCRET YÜK SAHİBİ TARAFINDAN  YAPILMASI / YAPTIRILMASI DURUMUNDA TTK’ na ÖDENECEK ÜCRET
Yükleme – Boşaltma Yükleme – Boşaltma
AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA GenelKargo( USD/Ton ) 5,5  $ 1,2  $
DökmeKatı                         ( USD/Ton ) 4,5  $ 1,0  $
TTK ZONGULDAK LİMANI  KABOTAJ REJİMİ EŞYALARA VERİLEN  YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMETLERİ TARİFESİ
EŞYANIN CİNSİ TTK TARAFINDAN YAPILMASI DURUMUNDA TTK ‘na ÖDENECEK ÜCRET YÜK SAHİBİ TARAFINDAN   YAPILMASI / YAPTIRILMASI DURUMUNDA TTK’ na ÖDENECEK ÜCRET
Yükleme – Boşaltma Yükleme – Boşaltma
AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA Genel Kargo (USD/Ton) 3,0  $ 1,0  $
Dökme Katı(USD/Ton) 3,0  $ 1,0  $
TTK ZONGULDAK LİMANI  TERMİNAL  VE  ARDİYE HİZMETLERİ TARİFESİ
EŞYANIN CİNSİ TERMİNAL  HİZMETİ    ( USD/Ton ) ARDİYE  HİZMETİ (Gün – USD/Ton )
AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA Genel Kargo 1,20  $ 0,15  $
Dökme Katı 1,00  $ 0,25  $
Dondurulmuş Eşya 3,00  $ 4,00  $
Tehlikeli Eşya 2,50  $ 3,50  $
Ağır Eşya 3,00  $ 4,00  $
AÇIK ARAZİ KULLANIM HİZMETLERİ  TARİFESİ
KULLANIM ŞEKLİ 10 gün ve kesri için $/m²
Toprak Zemin Beton Parke Beton Zemin
1 – Her türlü maden cevheri ve demir v.s. 0,30  $ 0,35  $ 0,40  $
2 – Her cins kömür 0,35  $ 0,40  $ 0,45  $
3 – Diğer her nevi eşya ve hurdalar 0,30  $ 0,35  $ 0,40  $
ARAÇ ve YOLCU YÜKLEME-BOŞALTMA VE TARTI HİZMETLERİ TARİFESİ
Tır,kamyon,kamyonet,otobüs ve benzeri  20 $
Minibüs  10 $
Otomobil,jeep    5 $
Yolcu (geliş)    2 $
Yolcu (gidiş)    5 $
TARTI HİZMETİ TARİFESİ ( Kantar )
Eşyanın tartılması hizmetinde tartı başına ve her çeşit oto, tekerlekli, paletli aracın dolu veya boş tartılarında beher tartı hizmeti başına 25 ₺
CER  ÜCRETİ  TARİFESİ
TCDD’ ye  ait  vagonların  Kurumumuza  ait  lokomotifler  ile  limanımızdan  Zonguldak  Gar’ ına  çekilmesi ton başına 5 ₺

TTK  ZONGULDAK LİMANI GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ
1. Kısım 2. Kısım
    Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3) Atık Ücreti (€/m3)
   
GRT  
Sabit Ücret       MARPOL EK-I    
(€ ) MARPOL EK-I MARPOL MARPOL MARPOL MARPOL
  EK-IV EK-V EK-IV EK-V
(sintine suyu, atık yağ, slaç ) slop, kirli balast Sintine suyu slaç, atık yağ
0-1000 80 1 2 1 1,5 35 15 25
1001-5000 140 3 2 1
5001-10000 210 4 3 2
10001-15000 250 5 4 2
15001-20000 300 6 5 2
20001-25000 350 7 5 3
25001-35000 400 8 6 3
35001-60000 540 10 10 4
60000-üstü 720 13 15 5